WELCOME הוא זמן ייעוץ עם מומחיות חינוך.
הזמנו מומחית לכל נושא לשיחה אישית וחשיבה משותפת, תכנון והיוועצות.  הקפה עלינו(;
בכל חודש נפרסם עוד מומחיות ועוד נושאים, יש למה לחכות!
למי זה מתאים?
לכל מי שרוצה לקבל כלים לעבודה השוטפת,
לפתח מפגשים (לתלמידים או צוותים) או יחידות הוראה שוות. אפשר גם להעלות שאלות (:
מתי נח לך?
המומחיות פה בכל מיני ימים ושעות. תוכלו לפגוש אותן בחדר הצהוב אצלנו במרכז הפסג"ה או בזום. 

אפשר עם חבר.ה?
בטח, 
גם לבד וגם בקבוצה קטנה.

ה-WELCOME שלנו השנה

עידית כהן

idit@pisgajer.org | 054-5321600
גלילה למעלה דילוג לתוכן