Previous slide
Next slide

מרכז פסג"ה ירושלים מערב

המרכז לפיתוח סגלי הוראה 

מערך מסגרות למידה
0
עו"ה במגוון מסגרות הלמידה
0
סדנאות חדרי מורים וימי עיון
0
מורים מובילים
0

מערכת מצפן

מרכיב חשוב במערך הפעולות המתקיימות על ידי מרכז הפסג"ה הינו בחינה מתמדת של מידת האפקטיביות, הרלוונטיות ויכולת היישום של הנלמד במסגרות ההשתלמות השונות.

שאלנו את המשתלמים/ות שלנו איך עושים פיתוח מקצועי איכותי עם משמעות?

גלילה למעלה

ההרשמה לפתרונות למידה תשפ"ד

בשל שנת המעבר בין המערכות, המועדים המדויקים מופיעים בסילבוס שברשימת ההשתלמויות ולא במצפן

בעת בחירתכם שימו לב למספר פתרון הלמידה שיופיע במצפן

דילוג לתוכן