נקודת מבט - ניוזלטר

הנעה בהנאה - לומד עצמאי

מה בין לומד עצמאי ללומד עצמי?
לומד עצמאי ולומד עצמי מתאפיינים בסקרנות והנעה פנימית, בחשיבה יצירתית ויזמית ובתחושת מסוגלות גבוהה המלוות בהנאה (ברלדינו, 2011). תהליכי הלמידה בשני המקרים מטפחים לומד האחראי על לימודו, מודע ליכולותיו, מסוגל ללמוד כל תחום בעצמו ולאתר לשם כך מקורות ידע רלוונטי (חנן, 2021). בעוד שלומד עצמאי מתנהל בתוך מסגרת מוגדרת, לומד עצמי מתנהל ללא מסגרת מחייבת.

מהלכה למעשה
בספרות המקצועית יש התייחסות רחבה לחשיבות הרעיון בטיפוח לומד עצמאי, למרות זאת קיים קושי ביישומו. רבים מאנשי החינוך נמצאים בחיפוש אחר המתכון המנצח לפיתוח למידה עצמאית בכתה. הם עוסקים בשאלות מהן הכשירויות הדרושות לטיפוח לומד עצמאי? מהן המיומנויות הנדרשות? כיצד ניתן להקנות פרקטיקות מתאימות?

האומנם אפשר להכשיר ולפתח לומדים עצמאיים מבלי להתנסות בכך?
כדי להוביל ללמידה עצמאית המלמד צריך לחוות ולהתנסות בעצמו בחוויית הלמידה העצמאית. לחוש בעצמו את תהליך רכישת המיומנויות והאתגרים הכרוכים בתהליך הלמידה ולזהות את המקומות שבהם הלומד יצטרך ליווי.

פתרון למידה ייחודי ללומד העצמאי
בשל חשיבות הרעיון ייצרנו במרכז הפסג"ה שלנו פתרון למידה ייחודי שבו לאנשי החינוך יש הזדמנות לבנות את פתרון הלמידה שלהם בעצמם.
במסגרת מסלול למידה עצמאי זה יש למורה הזדמנות להתנסות בלמידה מתוך בחירה אישית. הלומד במסלול זה יזכה בליווי פדגוגי שיאפשר לו לשלב בין דרישות המערכת והמסגרת שהיא מציבה לבין התוכן שמעניין אותו להוביל ולקדם.

 

חוויית הלמידה תשפיע על תהליכי ההוראה שלו ותסייע לו לפתח גם בקרב תלמידיו למידה עצמאית. המסלול מיועד לאנשי החינוך בכל שכבות הגיל החולמים חלומות פדגוגיים ומעוניינים להגשימם במסגרות החינוכיות.

בתהליך הלמידה:
– שלב ראשון – מה?
בחירת יוזמה, פרקטיקה, חלום.
– שלב שני – לשם מה?
הגדרת הצורך עם מלווה פדגוגי.
– שלב השלישי – איך?
יציאה לדרך ובניית תכנית פעולה.
במהלך הלמידה הלומדים מנהלים יומן התנסות אישי, ובו התוצר, השלבים לבנייתו ורפלקציה של הלומד.
המלוות הפדגוגיות של פתרון למידה ייחודי זה עוברות תהליך למידה עצמאית דומה משום שגם להן זו התנסות חדשה שדרכה הן מחדדות את הכשירויות, את המיומנויות ואת הפרקטיקות הנדרשות ובד בבד את המומחיות הפדגוגית. בתקווה שהמומחיות הפדגוגית המתגבשת לטיפוח לומד עצמאי תסייע ביישומו במרחב החינוכי.

מזמינים אתכם ללמוד עוד קצת על לומד עצמאי:

ארכיון ניוזלטרים

גלילה למעלה דילוג לתוכן